ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیداین فیلم درباره مبارزه طولانی و خستگی ناپذیر مارتین لوترکینگ برای کسب حقوق شهروندی و حق رای برای سیاه‌پوستان آمریکا است.

عکس های فیلم سلما