ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیددر «عصر یخبندان» خارپشت ها تصمیم گرفتند رنج خارهای یکدیگر را تحمل کنند، اما کنار هم باشند و به هم گرما بدهند، خارپشت ها تنها جاندارانی بودند که در «عصر یخبندان» زنده ماندند.

عکس های فیلم عصر یخبندان