الناز شاکردوست در نمایی از فیلم اسب سفید پادشاه
الناز شاکردوست و لیدا عباسی در نمایی از فیلم اسب سفید پادشاه
فرهاد قائمیان در  فیلم اسب سفید پادشاه محمدحسین لطیفی
الناز شاکردوست در  فیلم اسب سفید پادشاه محمدحسین لطیفی
مجید یاسر در  فیلم اسب سفید پادشاه محمدحسین لطیفی
فرهاد قائمیان در  فیلم اسب سفید پادشاه
فیلم اسب سفید پادشاه با بازی الناز شاکردوست
الناز شاکردوست و لیدا عباسی در فیلم اسب سفید پادشاه
فیلم اسب سفید پادشاه با بازی الناز شاکردوست و لیدا عباسی
لیدا عباسی و فرهاد قائمیان در فیلم اسب سفید پادشاه
نمایی از فیلم اسب سفید پادشاه
الناز شاکردوست در فیلم اسب سفید پادشاه
الناز شاکردوست و علی طباطبایی در فیلم اسب سفید پادشاه
نمایی از فیلم اسب سفید پادشاه با بازی الناز شاکردوست
لیدا عباسی در فیلم اسب سفید پادشاه
الناز شاکردوست در فیلم اسب سفید پادشاه ساخته محمدحسین لطیفی
پشت صحنه فیلم اسب سفید پادشاه
پوستر فیلم اسب سفید پادشاه ساخته محمدحسین لطیفی
پوستر فیلم اسب سفید پادشاه با بازی الناز شاکردوست