ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

زندگی غزال، زن جوانی که با همسرش دچار چالش شده‌است، رو به فروپاشی است. مرد زن را ترک می‌کند و زن در جستجویی به دنبال شوهر، مسیری نمادین را طی می‌کند و در این سیر و سلوک به حقیقت ماجرا پی می‌برد.

عکس های فیلم از تهران تا بهشت