روایت سه زن، سه نقطه تهران از شمال تا جنوب است.

عکس های فیلم خانوم