ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

کودکی ام را برایم با قصه ای دروغ تعریف کردند و من درون آن قصه پریدم. پدرم کس دیگری است و مادرم زیر آوار انفجار آخرین نف اش را برای پاسداری من از دست داده است و حالا من رهام در فیلم «رهاتر از دریا».

عکس های فیلم رهاتر از دریا