دوجوان یک روز تصمیم می‌گیرند برای گرفتن طلب‌شان در شهر راهی شوند...

عکس های فیلم دربست آزادی