فیلم در هشت اپیزود کاملا متفاوت از یکدیگر روایت می شود.

عکس های فیلم رویاها