نقدهای فیلم دریاچه ماهی


0
امتیاز منتقد به فیلم

ساخت فیلم اشراقی نیاز به «جرات»، «سواد» و «اخلاص» دارد که اگر پای هر کدام از آنها لنگ بزند، فیلم سقوط مستقیمی خواهد داشت،


0
امتیاز منتقد به فیلم

به هیچ وجه دریاچه ماهی سورئال نیست المان های بصری این فیلم مناسب با محتوایش شکل گرفته است


روزنامه هنرمند | دیگر نقدهای افشین علیار

این فیلم نگاهی به وقایع پس از جنگ دارد و داستان چند خانواده را روایت می کند که در نقطه مشترکی به یکدیگر می رسند و در این میان عشق گمشده ای پیدا می شود. در واقع این فیلم تجلیلی از شهدای جاویدالاثر خواهد بود.