ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

نقدهای فیلم رختشویخانه


0
امتیاز منتقد به فیلم

در مجموع هرگاه که فیلم به رک گویی و بیان واقعیات می پردازد ، عملکرد بهتری نسبت به مواقعی دارد که در حال نمایش کمدی است. زودربرگ و برنز می خواستند تا به یک رسوایی بزرگ بپردازند و کمی نیز با آن شوخی کنند اما رویکرد کمدی وار آنها با هدف دقیقشان همخوانی ندارد.زن بیوه ای درباره یک کلاه برداری در بیمه اش تحقیقات می کند و در این راه به شرکای حقوقی پاناما سیتی می رسد که سیستم مالی دنیا را اداره می کنند.