نقدهای فیلم حریم شخصی


0
امتیاز منتقد به فیلم

حریم شخصی ، ایده ای به روز دارد. در واقع ایده ای تقریبا تکراری و قابل پیش بینی اما گره خورده با مسائل روز. که می تواند فیلم را برای مخاطب جذاب کند. فیلم از سر خوشی چند جوان شروع می شود. چند جوان شاد و خرم که برای تفریح به ویلایی سفری یا هر جای دیگری می روند. اصولا بیننده به این مسئله عادت کرده است که ...


پایگاه خبری گلونی | دیگر نقدهای هومن نشتائی
0
امتیاز منتقد به فیلم

حریم شخصی با توجه به محتوا و داشتن پتانسیل مضمونی می تواند تماشاگران زیادی را به خودش اختصاص بدهد


روزنامه هنرمند | دیگر نقدهای افشین علیار

اینجا امن نیست...