نقدهای فیلم کوه


0
امتیاز منتقد به فیلم

اگوستینو در برهه تفتیش عقاید اروپا بهمراه خانواده خود در روستایی اطراف کوه های آلپ زندگی سختی را سپری میکند. به خیال مردم شهر این روستا و اهالی آن مرتد و نفرین شده هستند.زوج جوانی در یک منطقه کوهستانی زندگی می‎کنند.اهالی منطقه به دلیل مشکلات زندگی و ناهموار بودن زمین برای کشت آنجا را ترک کرده‌اند. سایه کوهستان مانع عبور و تابیدن نور خورشید به محل کشتزار این خانواده می شود. اما این زوج جوان سخت‎کوش دل از این منطقه نمی کنند و در تلاش هستند تا نور خورشید را به دهکده کوچک خود بیاورند.