ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

نقدهای فیلم سقوط فرشته


1
امتیاز منتقد به فیلم

مجموعه های "سقوط فرشته" روال روبه سقوطی داشته ‌است. من از اولین فیلم به خاطر ترکیب بسیار بالایی از انزوای سیاسی و تنش لذت بردم. فیلم "سقوط لندن"، یک پله پایین‌تر و یک پوشش درجه دوم بود که چیزی جدید یا جالب به میزان کمی به مخاطب عرضه می کرد.اتفاقات این فیلم ادامه 2 فیلم قبل است. به جان رئیس جمهور سوقصد شده است و انگشت اتهام به سوی مامور مخفی، «مایک بنینگ» است.