ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

نقدهای فیلم خلوص انتقامواقعیتی تاریخی در باره زنانی که در سالهای بین 1936 تا اواخر 1980 در اروپا مفقود می شدند، با اشتراکی از نوع جنسیت و نژاد و البته تا امروز در فرمهای متفاوت...