ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

نقدهای فیلم شهروند جین: نبرد برای شهر


0
امتیاز منتقد به فیلم

جین جیکوبز، منتقد معماری، روزنامه‌نگار، نویسنده آمریکایی بود که بیشتر شهرت او به خاطر تاثیرش بر مطالعات شهری می‌باشد. موضع جیکوبز تا حدودی در جهت گیری های تازه در ساخت مجتمع های مسکونی و سیاست های شهری تاثیر داشته است.جین جیکوبز، منتقد معماری آمریکایی، روزنامه‌نگار، نویسنده آمریکایی بود که بیشتر شهرت او به خاطر تاثیرش بر مطالعات شهری می‌باشد. موضع جیکوبز تا حدودی در جهتگیری های تازه در ساخت مجتمع های مسکونی و سیاست های شهری تاثیر داشته است.