نقدهای فیلم آلماگل


0
امتیاز منتقد به فیلم

همین «آزادیِ مقید» که به فرهنگ ترکمن داده می‌شود «تا هرچه می‌خواهد، باشد»، در ویژگی‌های فنیِ بصری فیلم خود را به شکل انواع قاب‌بندی‌ها، فیلترها، شکست خط فرضی و… نشان می‌دهد که تا سر حد جزئیت‌زدگی و سمبولیسم فیلم را پیش برده، اما از آن‌جا که اسیر صورت کلان فیلم هستند، از «هنر» و «تجربه» فاصله گرفته و ...


نشریه چلچراغ شماره 716 | دیگر نقدهای شکیب شیخی

«تایماز» عاشق دختری به نام «آلما گل» است که به دلیلی از او دور است. تایماز که مدام در بیداری و رویا معشوقه خود را می بیند، به شهر خود بر می گردد تا آلما گل را پیدا کند اما با خانه های مخروبه مواجه می شود.