نقدهای فیلم شهرزاد 2


0
امتیاز منتقد به فیلم

ترس از شکست فصل دوم سریال شهرزاد به حدی بوده که فیلمنامه چنان گره کوری خورده که شاید فصل سوم هم برای پایان این قصه های درهم تنیده و پیچیده کافی نباشد. هر لحظه و هر سکانس در خانه دیوان سالار ها نشان از روابط پیچیده و مشکوک دارد که هر کس در پی خالی کردن زیر پای دیگری ست و به دنبال زیراب زدن است تا برای ...فصل دوم شهرزاد در ادامه داستان فصل اول است.