نقدهای فیلم عاشقانه


1
امتیاز منتقد به فیلم

هادی توانسته سریالی مخاطب پسند و البته سانتی مانتال بسازد، کلیت عاشقانه از نوع پوشش و آرایش چه در مردان و چه در زنان نشان دهنده ی جامعه ی امروز است، جامعه ی بی عشق همراه با آدم های جاه طلب که برای بدست آوردن پول و ارتقاء سطح زندگی از یکدیگر سوءاستفاده می کنند.


روزنامه هنرمند | دیگر نقدهای افشین علیار

آرامش ظاهری زندگی چند زوج جوان با ورود یک زن، به هم می‌ریزد ...