ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

نقدهای فیلم خانه پدری


0
امتیاز منتقد به فیلم

شاید هیچ زن یا دختری هرگز به این فکر نکند که روزی خانه پدری اش به خاطر تعصبات پوچ و کورکورانه تبدیل به قبرستانی پدری شود.این حرف خانه پدری کیانوش عیاری است. فیلمی که روایت گر زمان است. زمانی که با گذشتش نه تنها یک جنایت خانوادگی را پاک نمی کند بلکه نسل به نسل تاثیر آن را هولناک تر و شوم تر می نمایاند. ...


0
امتیاز منتقد به فیلم

اگر بخواهیم از نظرگاه تحلیل گفتمانی لاکلاو و موفه، فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری که پس از 9 سال توقیف توانست مجوز اکران را داشته باشد، تحلیل کنیم باید گفت که این فیلم در پیرنگ اصلی خود می‌خواهد روایتی خطی از یک تقابل گفتمانی بزرگ بین سنت ‌و تجدد باشد.


0
امتیاز منتقد به فیلم

اگر بخواهم نقد را در یک جمله خلاصه کنم باید بگویم خانه پدری فیلمی است که در همان مرحله ایده به پایان می رسدسرگذشت خانواده‌ای در شش دهه. روایت زندگی محتشم از 15 تا 80 سالگی که در مرگ خواهر بزرگترش خود را مقصر می‌داند.