ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

نقدهای فیلم زخم ها


0
امتیاز منتقد به فیلم

"زخم ها" مانند "زیرسایه" که حاوی ایده های پارانرمالی و سیاسی است انسجام ندارد. در عوض در اینجا انوری از وضعیتی استفاده می کند تا ترس و وحشت را به مخاطب القا کند. چالش انوری این است که چطور یک فیلم پیشرونده، جذاب و تعمدا خنده دار بسازد و با صدا تنش های آن را افزایش دهد.شاخه ای از گنوستیسیسم به آیین مانوی ...زمانی که یک متصدی بار، موبایل به جا مانده ای را پیدا می کند و آن را بر می دارد با اتفاقات بدی مواجه می شود.