نقدهای فیلم زرد


1
امتیاز منتقد به فیلم

به هر شکل حتی با زبان الکن فیلم زرد توانسته به بخشی از جامعه ی کنونی بپردازد اما بهترمی بود تقی زاده با پردازشی متمرکزتر زرد را به عنوان فیلم اولش می ساخت.


روزنامه هنرمند | دیگر نقدهای افشین علیار
0
امتیاز منتقد به فیلم

نقد و بررسی فیلم زرد  منتقد:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی زرد را میتوان به مثابه فروپاشی یک ذهن دانست فیلمی که در اولین تجربه جدی کارگردانی و فیلمنامه نویسی تقی زاده به شدت خود را خوش ساخت و جذاب نشان میدهد  فیلمی کاملا مخاطب پسند و صد البته داستانی میباشد  پر واضح است زمانیکه ما از سینمای داستانی ...


0
امتیاز منتقد به فیلم

زرد یک اثر اجتماعی با حال وهوای به شدت فرهادی وار است که متاسفانه کیفیت داستانی آن از آثار متوسط فرهادی هم پایین تر است . شروع فیلم اتمسفر فیلم دوست داشتنی فرهادی درباره الی رادارد اما هر چه بیشتر جلو می رویم به جدایی و دیگر آثار اصغر فرهادی یا بعضا آثاری که دنباله رو فرهادی بوده اند از قبیل انتهای ...آدم های عجیبی هستیم... امروزمون با فردا خیلی فرق میکنه.