نقدهای فیلم یک روز بخصوص


1
امتیاز منتقد به فیلم

اساسا هدف ساخت یک روز بخصوص در خودِ فیلم هم مجهول می ماند زیرا این فیلم نه کمدی ست تا بخواهد بخنداند و نه آن قدر ملودراماتیک ست تا بخواهد تماشاگرش را تحتِ تاثیر قرار بدهد و نه آنچنان اخلاق گراست که بخواهد به تماشاگرش درس اخلاق بدهد.


روزنامه هنرمند | دیگر نقدهای افشین علیار
0
امتیاز منتقد به فیلم

یک روز بخصوص یک عقب گرد به سمت فیلم های تلویزیونی از اسعدیان است . او که شاهکاری چون طلا و مس را در کارنامه خود دارد پس از چندسال دوری و با بازگشت با این فیلم نتوانست مهر تاییدی بر پیشرفت تفکر انتقادی خود بر وضع بی عدالت جامعه امروزی بزند و صرفا یک درام نا منظم را نگارش و ساخته است


0
امتیاز منتقد به فیلم

یک روز بخصوص،فیلمی اجتماعی که می توان آن را در گروه فیلم های اخلاق گرا قرار داد ولی فرق این فیلم با فیلم های مشابهش این است که موقعیتی را که خلق می کند،که نه تنها قابل تحمل نیست بلکه مسئله انتخاب را زیر سوال می برد.این فیلم در واقع ضروریت غیر انسانی را در مقابل انسانیت قرار می دهد ولی هر چقدر در بیان ...حامد باید برای عمل قلب خواهرش دست به یک انتخاب بزند، انتخابی که در آینده مسیرهای متفاوتی را پیش‌روی او قرار داده است.