ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

نقدهای فیلم چ


0
امتیاز منتقد به فیلم

"چ" نسبتا خوب است و قابل قبول; به این سبب که نقاط ظعف و قوت فراوانی دارد. فیلم مملو است از حادثه و اساسا مدیون حوادث است. اگر دقیق تر "چ" را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم, تمام فیلم فدای حوادث و فضا شده است. مخصوصا حوادثی که نیمه ای مثبت و نیمه ای منفی دارد.


0
امتیاز منتقد به فیلم

این چمران، نه واقعی است و نه دوست داشتنی، و حتی شخصی هم نیست بلکه منفعل و خنثی است و بی کارکرد و فاقد پیام. این چمران، مفعول است و نه فاعل، و حضور دارد و نه حصول. این چمران یکنواخت است و بی فراز و فرود و غیردراماتیک. این چمران، مفروض است و ناشناخته، به گونه ای که درام را عقیم کرده و فیلم را دچار سک ...


سایت نقد فارسی | دیگر نقدهای کاوه قادری
0
امتیاز منتقد به فیلم

فیلمی تأثیر گذار و پر مخاطب که توانسته جذابیت بسیاری در نزد مخاطبان سینما ایجاد کند البته با رعایت نکاتی میتوانست بر این جذابیت بیافزاید و قدری هم دقت نظر بیشتری در زمینه سبک محتوایی فیلمنامه داشته باشداین فیلم از روز بیست و پنجم تا بیست و هفتم مرداد 1358 زندگی شهید چمران را روایت می کند.