نقدهای فیلم نقطه کور


0
امتیاز منتقد به فیلم

نقطه کور قبل از اینکه معرف فیلمی با امضای سازنده آن باشد، معرف نقطه کور سینمای ایران یعنی فیلمنامه های ضعیف و تکراری است، سینمائی که دچار تکرار و بی مایگی شده و در این میان متاسفانه  برخی از کارگردانان محترم کشورمان، همچنان بر این گمان باقی مانده اند که از دل این بی مایگی می توان شاهکار عرضه نمود و خودی ...


اختصاصی سلام سینما | دیگر نقدهای محمود نامی
0
امتیاز منتقد به فیلم

«نقطه کور» بی تردید در راستای همین دسته از فیلم ها جای می گیرد، فیلمی که قرار است فیلمنامه ای پیچیده و پر فراز و نشیب را با اجرایی شبیه به فیلم های فرهادی طراحی کند و حاصل چیزی جز اثری تکراری به همراه حفره های فراوان در فیلمنامه و پرداخت از آب درنیامده است.


روزنامه بانی فیلم | دیگر نقدهای یاسمن خلیلی فرد
1
امتیاز منتقد به فیلم

بعد از پایان نقطه کور این فیلم چه پیامی برای تماشاگرش دارد؟ آیا ترویج خیانت در قاب سینما باعثِ آسیب های جدی در جامعه نمی شود؟


روزنامه هنرمند | دیگر نقدهای افشین علیار

خسرو که 23 روز بر پهنه دریا و به دور از خانواده اش گذرانده است. او با دنیایی از ابهامات فکری که تمام مدت همراه او بوده وارد خانه اش در تهران می شود اما تمامی ذهنیت هایش عینیت یافته و قادر به مقابله با مسائل پیش آمده نیست تا اینکه...