نقدهای فیلم تیک آف


0
امتیاز منتقد به فیلم

وقتی مرکز اصلی فیلم بطری بازی و شرط بندی ست، مخاطب هم انتظار موقعیت های هیجان انگیزی را از فیلم دارد اما وقتی به این موقعیت ها درست پرداخته نشود مخاطب هم نمی تواند با فیلم همذات پنداری کند....


روزنامه هنرمند | دیگر نقدهای افشین علیار
1
امتیاز منتقد به فیلم

این گروه به دنیا آمدند و با عقده هایشان بزرگ شدند تا در چند شب به رهبری شیرزاد این عقده های چند ساله را از بین ببرند.انگار بطری بازی بهانه ای بود تا یک سری جوان سبک شوند از بارهایی که جامعه روی دوششان گذاشته استدر آخرین سال ها و چکه های باقی مانده از جوانی، شیرزاد، از پنجسال زندگی روی اقیانوس و در کابین کشتی ها برمی گردد و در خلوت پایان یک جشن شبانه با رفیق های قدیمی، ناگهان زندگی او و چهار دختر و پسر، به سمت غریبی سر کج می کند. شوخی شوخی و بازی بازی، هر پنج نفر راه می افتند به قتل عام عقده های چند ساله و کام گرفتن از زندگی و جوانی.