نقدهای فیلم گذر موقت


0
امتیاز منتقد به فیلم

افشین هاشمی پیش از ساخت گذر موقت فیلم (خسته نباشید( را به طور مشترک با محسن قرایی کارگردانی کرده و بعد از آن صدای آهسته را در آمریکا ساخته اما به نظر می رسد گذر موقت بشدت به روحیه و سلیقه ی هاشمی نزدیک تر است


روزنامه هنرمند | دیگر نقدهای افشین علیار

داستان دو پیرمرد است که در شبی تاریک، تصمیمی مفرح می‌گیرند.