نقدهای فیلم غیرمجاز


1
امتیاز منتقد به فیلم

غیرمجاز سومین ساخته ی حسن یکتاپناه که متاسفانه یا خوشبختانه دو فیلم قبلی اش را ندیده ام یک اثر بی محتوایی ست که صرفا می خواهد فیلم اجتماعی باشد اما ابعاد بی سروشکل این فیلم بشدت الکن و فاقدِ لحن مورد نیاز است


روزنامه هنرمند | دیگر نقدهای افشین علیار

غیر مجاز داستان دخترجوانی است که در پی یافتن نامزد خود به تهران می آید او در این راه با ناملایماتی روبرو می شود که توقع آن را ندارد.