ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما دهکده المپیک تهران

اطلاعات سینما
آدرستهران - دهکده المپیک
تلفن 44764085-021
سالن ها
دهکده المپیک تهران

برنامه نمایش فیلم های سینما دهکده المپیک تهران


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:40 | 12:20 | 14:00 | 15:40 | 19:00 | 20:30 |
برنامه نمایش فیلم

تپلی و من

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:20 |