ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما اکسین اهواز

اطلاعات سینما
آدرساهواز - خیابان شریعتی نبش کافی
تلفن 32225518-061
سالن ها
اکسین اهواز

برنامه نمایش فیلم های سینما اکسین اهواز


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیسه شنبه
12:00 | 16:00 | 20:00 | 22:00 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیسه شنبه
14:00 | 18:00 |
برنامه نمایش فیلم

منطقه پرواز ممنوع

برنامه زمانیسه شنبه
10:00 |