ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما اکسین اهواز

اطلاعات سینما
آدرساهواز - خیابان شریعتی نبش کافی
تلفن 32225518-061
سالن ها
اکسین اهواز

برنامه نمایش فیلم های سینما اکسین اهواز


برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 14:00 | 18:00 | 20:00 |
برنامه نمایش فیلم

ایکس لارج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
16:00 | 22:00 |