ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما بهمن زنجان

اطلاعات سینما
درباره سینمااین سینما متعلق به حوزه هنری میباشد. دارای یک سالن و بالکن (تعداد 231 صندلی) مدیر سینما : آقای آزادی
آدرسزنجان - خیابان امام - نرسیده به میدان انقلاب
تلفن 33327594-024
سالن ها
بهمن زنجان

برنامه نمایش فیلم های سینما بهمن زنجان


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیسه شنبه
14:00 | 14:00 | 17:30 | 17:30 | 21:10 | 21:10 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیسه شنبه
16:00 | 16:00 |
برنامه نمایش فیلم

منطقه پرواز ممنوع

برنامه زمانیسه شنبه
19:30 | 19:30 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیسه شنبه
12:30 | 12:30 |