ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما هجرت گنبد

اطلاعات سینما
آدرسگنبد - فلکه مرکزی -طالقانی شرقی
تلفن 33222333-017
سالن ها
هجرت گنبد

برنامه نمایش فیلم های سینما هجرت گنبد


برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 |
برنامه نمایش فیلم

سرخ پوست

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
09:00 | 13:00 | 20:45 |