ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما هجرت گنبد

اطلاعات سینما
آدرسگنبد - فلکه مرکزی -طالقانی شرقی
تلفن 33222333-017
سالن ها
هجرت گنبد

برنامه نمایش فیلم های سینما هجرت گنبد


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
12:00 | 16:00 | 19:45 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
09:00 | 14:00 |
برنامه نمایش فیلم

منطقه پرواز ممنوع

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
10:30 | 18:00 |