ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما جوان

اطلاعات سینما
آدرستهران - خ شریعتی بالاتر از پل صدر
تلفن 021-22203031
سالن ها
سینما جوان 1
سینما جوان 2
سینما جوان 3
خرید بلیطسینما جوان

برنامه نمایش فیلم های سینما جوان


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
10:30 | 12:30 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:15 | 22:15 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
10:00 | 12:00 | 13:30 | 15:15 | 16:45 | 18:30 | 20:30 | 22:15 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
11:45 | 15:15 | 19:00 |
برنامه نمایش فیلم

ماجرای نیمروز 2: رد خون

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
10:00 | 13:15 | 17:00 |