ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما سپاهان اصفهان

اطلاعات سینما
درباره سینماسینما متعلق به حوزه هنری میباشد. مدیر سینما : آقای حسینی
آدرساصفهان - خیابان چهارباغ عباسی، کوچه سپاهان
تلفن 32206260-031
سالن ها
سپاهان اصفهان

برنامه نمایش فیلم های سینما سپاهان اصفهان


برنامه نمایش فیلم

جهان با من برقص

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
14:15 | 14:15 | 18:30 | 18:30 |
برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
10:15 | 10:15 | 15:00 | 16:15 | 16:15 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | 23:00 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
11:00 | 13:00 | 21:00 | 22:30 | 22:30 |
برنامه نمایش فیلم

23 نفر

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
12:15 | 12:15 | 17:00 |