ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما تماشا الیگودرز

اطلاعات سینما
آدرساليگودرز - خیابان امام خمینی
تلفن 43333424-066
سالن ها
تماشا الیگودرز

برنامه نمایش فیلم های سینما تماشا الیگودرز


برنامه نمایش فیلم

جانان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
16:00 | 16:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 | 22:00 | 22:00 |