ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما سپیده

اطلاعات سینما
درباره سینماسینما سپیده از قدیمی ترین سینماهای کشور می باشد. این سینما در سال 1328 تاسیس گردید. سینما سپیده داری دو سالن با مجموع ظرفیت 680 نفر می باشد. سینما سپیده جز سینماهای حوزه هنری محسوب می شود.
آدرسخ انقلاب، تقاطع خ وصال شیرازی
تلفن 021-66417670
سالن ها
سپیده 1
سپیده 2
خرید بلیطسینما سپیده

برنامه نمایش فیلم های سینما سپیده


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیسه شنبه
22:30 | 22:30 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیسه شنبه
12:15 | 12:15 | 17:15 | 17:15 | 19:00 | 19:00 | 20:45 | 20:45 | 22:00 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیسه شنبه
10:00 | 14:45 |
برنامه نمایش فیلم

تورنا2

برنامه زمانیسه شنبه
13:00 | 16:30 |
برنامه نمایش فیلم

منطقه پرواز ممنوع

برنامه زمانیسه شنبه
10:15 | 10:15 | 14:00 | 14:00 | 20:00 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیسه شنبه
11:30 | 15:45 | 15:45 | 18:15 |