ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما ایران شیراز

اطلاعات سینما
درباره سینماشيراز، خيابان قصرالدشت، چهارراه زند
آدرسشيراز، خيابان قصرالدشت، چهارراه زند
تلفن 0711-2246157
سالن ها
ایران شیراز

برنامه نمایش فیلم های سینما ایران شیراز


برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:30 | 17:30 | 21:30 |
برنامه نمایش فیلم

نیوکاسل

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:30 | 15:30 | 19:30 |