ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما خانواده اصفهان

اطلاعات سینما
آدرساصفهان - خیابان چهارباغ عباسی
تلفن 32226955
سالن ها
خانواده اصفهان

برنامه نمایش فیلم های سینما خانواده اصفهان


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:00 | 12:00 | 15:15 | 17:15 | 20:45 | 23:59 |
برنامه نمایش فیلم

جانان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:45 | 18:45 |
برنامه نمایش فیلم

قسم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:20 | 13:30 | 15:15 | 22:15 |
برنامه نمایش فیلم

تپلی و من

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:45 | 17:00 | 18:45 |
برنامه نمایش فیلم

سرکوب

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:30 | 17:00 | 22:15 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:15 | 13:15 | 16:15 | 19:30 | 20:30 | 22:30 | 23:59 |
برنامه نمایش فیلم

نیوکاسل

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:45 | 14:45 | 18:00 | 21:00 | 23:59 |
برنامه نمایش فیلم

ایکس لارج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:15 | 16:15 | 20:15 | 23:59 |
برنامه نمایش فیلم

زهرمار

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:15 | 13:45 | 15:30 | 19:00 | 22:30 | 23:59 |
برنامه نمایش فیلم

تگزاس 2

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:15 | 14:15 | 18:15 | 20:30 | 22:15 |