ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما خانواده اصفهان

اطلاعات سینما
آدرساصفهان - خیابان چهارباغ عباسی
تلفن 32226955
سالن ها
خانواده اصفهان

برنامه نمایش فیلم های سینما خانواده اصفهان


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
10:15 | 11:45 | 14:15 | 16:45 | 18:15 | 20:15 | 22:30 |
برنامه نمایش فیلم

سمفونی نهم

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
15:45 | 19:15 | 22:30 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
12:15 | 16:15 | 17:45 | 20:30 | 22:30 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
14:00 | 17:15 |
برنامه نمایش فیلم

تورنا2

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
10:15 | 13:45 | 15:15 | 18:45 |
برنامه نمایش فیلم

منطقه پرواز ممنوع

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
12:15 | 15:30 | 18:45 | 20:30 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 19:30 | 21:00 | 22:15 |
برنامه نمایش فیلم

مسخره باز

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
10:30 | 12:15 | 14:00 |
برنامه نمایش فیلم

ماجرای نیمروز 2: رد خون

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
10:00 | 22:15 |
برنامه نمایش فیلم

کلوپ همسران

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
17:30 | 21:00 |