ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما جهان نما چالوس

اطلاعات سینما
آدرسچالوس - خیابان هفده شهریور
تلفن 52215321-011
سالن ها
جهان نما چالوس

برنامه نمایش فیلم های سینما جهان نما چالوس


برنامه نمایش فیلم

نیوکاسل

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 15:00 | 19:00 | 23:00 |
برنامه نمایش فیلم

ایکس لارج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:00 | 17:00 | 21:00 |