ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما جهان نما چالوس

اطلاعات سینما
آدرسچالوس - خیابان هفده شهریور
تلفن 52215321-011
سالن ها
جهان نما چالوس

برنامه نمایش فیلم های سینما جهان نما چالوس


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیسه شنبه
12:00 | 14:00 | 19:15 | 23:00 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیسه شنبه
16:00 | 21:15 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیسه شنبه
17:45 |