ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما ماندانا

اطلاعات سینما
آدرسخ دماوند، تقاطع سی متری نارمک
تلفن 77410630
سالن ها
سینما ماندانا 1
سینما ماندانا 2
سینما ماندانا 3
سینما ماندانا 4
سینما ماندانا 5
خرید بلیطسینما ماندانا

برنامه نمایش فیلم های سینما ماندانا


برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیجمعه 1398/09/15
00:30(بامداد) | 10:00 | 11:45 | 13:30 | 15:15 | 17:00 | 20:45 | 22:30 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیجمعه 1398/09/15
12:15 | 17:30 |
برنامه نمایش فیلم

تورنا2

برنامه زمانیجمعه 1398/09/15
15:45 |
برنامه نمایش فیلم

منطقه پرواز ممنوع

برنامه زمانیجمعه 1398/09/15
10:30 | 14:00 | 16:30 | 18:45 | 20:00 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیجمعه 1398/09/15
11:30 | 13:15 | 19:15 | 23:59 |
برنامه نمایش فیلم

ماجرای نیمروز 2: رد خون

برنامه زمانیجمعه 1398/09/15
22:00 |