ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما ماندانا

اطلاعات سینما
آدرسخ دماوند، تقاطع سی متری نارمک
تلفن 77410630
سالن ها
سینما ماندانا 1
سینما ماندانا 2
سینما ماندانا 3
سینما ماندانا 4
سینما ماندانا 5
خرید بلیطسینما ماندانا

برنامه نمایش فیلم های سینما ماندانا


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:00 | 14:45 | 18:15 | 19:45 |
برنامه نمایش فیلم

قسم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:45 | 15:30 | 18:00 | 23:00 |
برنامه نمایش فیلم

تپلی و من

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 12:00 | 13:45 | 17:15 | 19:00 | 20:45 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:15 | 16:30 | 21:30 |
برنامه نمایش فیلم

ایکس لارج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
00:15(بامداد) | 11:00 | 12:45 | 14:30 | 16:15 | 18:00 | 19:45 |
برنامه نمایش فیلم

شبی که ماه کامل شد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
00:15(بامداد) | 10:45 | 13:15 | 15:45 | 20:00 |
برنامه نمایش فیلم

ما همه با هم هستیم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
22:30 |
برنامه نمایش فیلم

تگزاس 2

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
00:30(بامداد) | 22:30 |