ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما ماندانا

اطلاعات سینما
آدرسخ دماوند، تقاطع سی متری نارمک
تلفن 77410630
سالن ها
سینما ماندانا 1
سینما ماندانا 2
سینما ماندانا 3
سینما ماندانا 4
سینما ماندانا 5
خرید بلیطسینما ماندانا