ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما پردیس ملت

اطلاعات سینما
آدرستهران، اتوبان نیایش، روبروی کردستان
تلفن 23162-021
سالن ها
پردیس ملت 1،2،3،4
پردیس ملت 2
پردیس ملت 3
پردیس ملت 4

برنامه نمایش فیلم های سینما پردیس ملت


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
14:15 | 16:30 | 18:40 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 23:00 | 23:59 |
برنامه نمایش فیلم

سمفونی نهم

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
14:25 | 16:15 | 18:10 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
14:25 | 16:30 | 20:00 | 22:00 | 23:50 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
15:55 |
برنامه نمایش فیلم

تورنا2

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
19:40 |
برنامه نمایش فیلم

منطقه پرواز ممنوع

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
14:00 | 17:45 | 21:25 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
16:15 | 18:00 | 20:40 | 23:20 |
برنامه نمایش فیلم

ماجرای نیمروز 2: رد خون

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
14:10 | 18:20 | 22:30 |