ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما پردیس ملت

اطلاعات سینما
آدرستهران، اتوبان نیایش، روبروی کردستان
تلفن 23162-021
سالن ها
پردیس ملت 1،2،3،4
پردیس ملت 2
پردیس ملت 3
پردیس ملت 4

برنامه نمایش فیلم های سینما پردیس ملت


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 | 23:30 |
برنامه نمایش فیلم

قسم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:30 | 18:10 | 21:50 |
برنامه نمایش فیلم

سرکوب

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:25 | 18:00 | 21:35 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
16:15 | 19:50 | 22:40 |
برنامه نمایش فیلم

نیوکاسل

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
16:00 | 19:30 |
برنامه نمایش فیلم

ایکس لارج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:15 | 17:45 | 21:15 |
برنامه نمایش فیلم

زهرمار

برنامه زمانیدوشنبه 1398/05/21
17:45 | 21:15 |
برنامه نمایش فیلم

سرخ پوست

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:10 | 16:20 | 18:40 | 20:00 | 23:40 |
برنامه نمایش فیلم

شبی که ماه کامل شد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
16:00 | 20:30 | 23:10 |
برنامه نمایش فیلم

تگزاس 2

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
23:00 |