ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما فلسطین

اطلاعات سینما
آدرسخ طالقانی، ميدان فلسطين
تلفن 021-66463269
سالن ها
سینما فلسطین 1
سینما فلسطین 2
سینما فلسطین 3
خرید بلیطسینما فلسطین

برنامه نمایش فیلم های سینما فلسطین


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:00 | 17:00 | 21:00 |
برنامه نمایش فیلم

قسم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 15:00 | 19:00 |
برنامه نمایش فیلم

تپلی و من

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 14:30 | 18:30 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:30 | 16:30 | 20:30 |
برنامه نمایش فیلم

زهرمار

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |