ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما فلسطین

اطلاعات سینما
آدرسخ طالقانی، ميدان فلسطين
تلفن 021-66463269
سالن ها
سینما فلسطین 1
سینما فلسطین 2
سینما فلسطین 3
خرید بلیطسینما فلسطین