ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما پردیس کیان

اطلاعات سینما
آدرساتوبان نواب، بعد از پل حق شناس، بلوار چراغي
تلفن 021-55861000
سالن ها
پردیس کیان 1
پردیس کیان 2
پردیس کیان 3

برنامه نمایش فیلم های سینما پردیس کیان


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیسه شنبه
14:30 | 16:45 | 19:00 | 20:30 | 21:05 | 23:20 |
برنامه نمایش فیلم

سمفونی نهم

برنامه زمانیسه شنبه
12:45 | 15:55 | 22:00 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیسه شنبه
14:05 | 19:55 | 23:50 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیسه شنبه
17:00 |
برنامه نمایش فیلم

تورنا2

برنامه زمانیسه شنبه
10:00 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیسه شنبه
12:25 | 15:15 | 18:45 | 23:05 |
برنامه نمایش فیلم

ماجرای نیمروز 2: رد خون

برنامه زمانیسه شنبه
13:00 | 17:40 |