ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما فلسطین شیراز

اطلاعات سینما
آدرسشيراز - چهارراه زند خیابان رودکی
تلفن 071-32240668
سالن ها
فلسطین شیراز

برنامه نمایش فیلم های سینما فلسطین شیراز


برنامه نمایش فیلم

جانان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:30 | 15:30 | 19:30 | 21:30 |
برنامه نمایش فیلم

سرکوب

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:30 | 17:30 |