ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما فلسطین شیراز

اطلاعات سینما
آدرسشيراز - چهارراه زند خیابان رودکی
تلفن 071-32240668
سالن ها
فلسطین شیراز

برنامه نمایش فیلم های سینما فلسطین شیراز


برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |