ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما 22 بهمن گرگان

اطلاعات سینما
آدرسگرگان - میدان شهرداری
تلفن 32222310-017
سالن ها
22 بهمن گرگان

برنامه نمایش فیلم های سینما 22 بهمن گرگان


برنامه نمایش فیلم

قسم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 16:00 | 21:00 |
برنامه نمایش فیلم

نیوکاسل

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:00 | 16:00 | 20:00 |
برنامه نمایش فیلم

زهرمار

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 |
برنامه نمایش فیلم

شبی که ماه کامل شد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:30 | 18:30 |
برنامه نمایش فیلم

تگزاس 2

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 18:00 |