ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما پردیس فرهنگ کرمانشاه

اطلاعات سینما
آدرسکرمانشاه، بلوار طاق بستان، کارمندان، ايستگاه دوم
تلفن 083-34299314
سالن ها
فرهنگ کرمانشاه 1
فرهنگ کرمانشاه 2

برنامه نمایش فیلم های سینما پردیس فرهنگ کرمانشاه


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
16:00 | 19:45 | 21:45 |
برنامه نمایش فیلم

تپلی و من

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
18:00 |
برنامه نمایش فیلم

سرکوب

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:00 | 23:00 |
برنامه نمایش فیلم

نیوکاسل

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:00 | 12:00 | 14:00 | 23:30 |
برنامه نمایش فیلم

ایکس لارج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:45 | 20:00 |
برنامه نمایش فیلم

زهرمار

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
19:30 |
برنامه نمایش فیلم

سرخ پوست

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
21:15 |
برنامه نمایش فیلم

شبی که ماه کامل شد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:30 |
برنامه نمایش فیلم

تگزاس 2

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:45 | 22:00 |