ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما پردیس فرهنگ کرمانشاه

اطلاعات سینما
آدرسکرمانشاه، بلوار طاق بستان، کارمندان، ايستگاه دوم
تلفن 083-34299314
سالن ها
فرهنگ کرمانشاه 1
فرهنگ کرمانشاه 2

برنامه نمایش فیلم های سینما پردیس فرهنگ کرمانشاه


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیسه شنبه
16:00 | 18:00 | 20:30 |
برنامه نمایش فیلم

سمفونی نهم

برنامه زمانیسه شنبه
15:15 | 17:30 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیسه شنبه
15:30 | 18:45 | 20:45 |
برنامه نمایش فیلم

تورنا2

برنامه زمانیسه شنبه
17:15 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیسه شنبه
15:45 | 19:15 | 20:40 |
برنامه نمایش فیلم

سال دوم دانشکده من

برنامه زمانیسه شنبه
17:00 |
برنامه نمایش فیلم

کلوپ همسران

برنامه زمانیسه شنبه
18:45 |