ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما آزادی

اطلاعات سینما
آدرسخیابان شهید بهشتی - نبش خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزرا)
وب سایتhttp://www.cinema-azadi.com/
تلفن 84480
سالن ها
سینما آزادی- سالن اصلی
سینما آزادی- شهر قصه
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصه
سینما آزادی- شهر هفتم
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتم
خرید بلیطسینما آزادی

برنامه نمایش فیلم های سینما آزادی


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 17:15 | 20:45 | 23:59 |
برنامه نمایش فیلم

قسم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 17:20 | 20:40 |
برنامه نمایش فیلم

تپلی و من

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
08:00 | 11:40 | 17:00 | 20:30 |
برنامه نمایش فیلم

سرکوب

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:20 | 15:40 | 19:00 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:10 | 12:50 | 14:30 | 16:10 | 17:50 | 20:40 | 20:40 | 22:20 | 22:20 |
برنامه نمایش فیلم

نیوکاسل

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:30 | 15:45 | 19:10 | 19:10 | 22:30 |
برنامه نمایش فیلم

ایکس لارج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:20 | 19:00 | 22:00 | 23:59 |
برنامه نمایش فیلم

زهرمار

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
22:20 |
برنامه نمایش فیلم

سرخ پوست

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:20 | 12:20 | 15:10 | 18:40 | 22:15 |
برنامه نمایش فیلم

شبی که ماه کامل شد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:10 | 14:10 | 16:40 | 16:40 | 19:30 | 23:50 |
برنامه نمایش فیلم

تگزاس 2

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
23:59 | 23:59 |