ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما آزادی

اطلاعات سینما
آدرسخیابان شهید بهشتی - نبش خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزرا)
وب سایتhttp://www.cinema-azadi.com/
تلفن 84480
سالن ها
سینما آزادی- سالن اصلی
سینما آزادی- شهر قصه
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصه
سینما آزادی- شهر هفتم
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتم
خرید بلیطسینما آزادی

برنامه نمایش فیلم های سینما آزادی


برنامه نمایش فیلم

امیر

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
23:10 |
برنامه نمایش فیلم

جهان با من برقص

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
10:30 | 10:30 | 12:20 | 12:20 | 15:40 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 20:20 | 20:20 | 22:10 | 22:10 | 23:59 | 23:59 |
برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
11:20 | 13:30 | 14:10 | 14:10 | 16:20 | 16:20 | 19:20 | 21:00 | 21:30 | 23:40 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
12:30 | 14:00 | 15:50 | 17:40 | 17:40 | 21:20 | 23:10 |
برنامه نمایش فیلم

جان دار

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
11:00 | 12:50 | 14:40 | 16:30 | 18:20 | 20:10 | 22:00 | 23:50 |
برنامه نمایش فیلم

23 نفر

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
12:10 | 15:50 | 19:30 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
10:40 | 14:20 | 19:30 |