ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما چارسو

اطلاعات سینما
آدرسخیابان جمهوری، تقاطع پل حافظ، طبقه هفتم بازار چارسو
تلفن 021-66724444
سالن ها
سینما چارسو 1, 2, 3, 4
سینما چارسو 2
سینما چارسو 3
سینما چارسو 4
سینما چارسو 5
خرید بلیطسینما چارسو

برنامه نمایش فیلم های سینما چارسو


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 15:45 | 17:35 | 19:05 | 21:05 | 22:55 |
برنامه نمایش فیلم

جانان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 19:45 |
برنامه نمایش فیلم

قسم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 18:10 | 21:25 | 22:30 |
برنامه نمایش فیلم

سرکوب

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
20:45 | 23:00 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 15:35 | 17:30 | 19:30 | 21:10 | 22:50 |
برنامه نمایش فیلم

ایکس لارج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 17:10 | 18:45 |
برنامه نمایش فیلم

زهرمار

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:45 | 19:00 |
برنامه نمایش فیلم

سرخ پوست

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 16:00 | 20:30 | 22:55 |
برنامه نمایش فیلم

شبی که ماه کامل شد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:40 | 17:50 | 20:25 | 22:30 |
برنامه نمایش فیلم

در سکوت

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:40 |