ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما چارسو

اطلاعات سینما
آدرسخیابان جمهوری، تقاطع پل حافظ، طبقه هفتم بازار چارسو
تلفن 021-66724444
سالن ها
سینما چارسو 1, 2, 3, 4
سینما چارسو 2
سینما چارسو 3
سینما چارسو 4
سینما چارسو 5-6
خرید بلیطسینما چارسو