ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما ایران

اطلاعات سینما
درباره سینماسینما ایران متعلق به بخش خصوصی بوده و دارای 3 سالن سینماییبا ظرفیت بیش از 900 نفر، 1 سالن تئاتر، 1سالن مرکز همایش ها (پاتوق فرهنگی) و مرکز آموزش می باشد.
آدرستهران، خیابان شریعتی روبروی بهارشیراز
تلفن 021-77538711
سالن ها
ایران 2
ایران 1
ایران 3
خرید بلیطسینما ایران

برنامه نمایش فیلم های سینما ایران


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیسه شنبه
11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 23:30 |
برنامه نمایش فیلم

خانه پدری

برنامه زمانیسه شنبه
10:30 | 12:15 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 23:45 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیسه شنبه
10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 22:30 |
برنامه نمایش فیلم

تورنا2

برنامه زمانیسه شنبه
13:00 | 19:00 |
برنامه نمایش فیلم

منطقه پرواز ممنوع

برنامه زمانیسه شنبه
11:00 | 17:00 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیسه شنبه
15:00 | 21:00 | 22:45 |