ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما انقلاب ارومیه

اطلاعات سینما
آدرساروميه - خيابان امام خميني
تلفن 32222200-044
سالن ها
انقلاب ارومیه

برنامه نمایش فیلم های سینما انقلاب ارومیه


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیيکشنبه 1398/11/27
11:00 | 13:00 | 19:00 | 21:00 |