ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما موزه سینما

اطلاعات سینما
آدرسخیابان ولیعصر، نرسیده به تجریش، باغ فردوس
سالن ها
موزه سینما- سینما توگراف
موزه سینما- سینما فردوس

برنامه نمایش فیلم های سینما موزه سینما


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:45 | 16:00 | 19:15 | 22:45 |
برنامه نمایش فیلم

قسم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:45 | 16:00 | 19:15 | 22:30 |
برنامه نمایش فیلم

سرکوب

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 14:15 | 17:30 | 20:45 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:15 | 14:30 | 17:45 | 21:00 |
برنامه نمایش فیلم

سرخ پوست

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 13:00 | 22:45 |
برنامه نمایش فیلم

آشغال های دوست داشتنی

برنامه زمانیدوشنبه 1398/05/21
15:00 |
برنامه نمایش فیلم

صدای آهسته

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:00 |
برنامه نمایش فیلم

کارت پرواز

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:00 |
برنامه نمایش فیلم

رضا

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
21:00 |