ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما موزه سینما

اطلاعات سینما
آدرسخیابان ولیعصر، نرسیده به تجریش، باغ فردوس
سالن ها
موزه سینما- سینما توگراف
موزه سینما- سینما فردوس

برنامه نمایش فیلم های سینما موزه سینما


برنامه نمایش فیلم

سمفونی نهم

برنامه زمانیشنبه 1398/09/16
11:30 | 15:00 | 18:30 |
برنامه نمایش فیلم

مسخره باز

برنامه زمانیشنبه 1398/09/16
13:15 | 16:45 | 22:30 |
برنامه نمایش فیلم

زغال

برنامه زمانیشنبه 1398/09/16
19:00 |